Sorularınız.

"Yatırımlarınızın Güvencesiyiz"

Bir taşınmaz malı değerinin üzerinde rakamla satmaya çalışmak çoğu zaman o mülkün satılamamasına neden olur. Değerin altında satılması ise genelde alıcının daha yüksek kar etmesine ve satıcının zarar etmesine neden olur. Doğru Değer için Uzman görüşü alınmalıdır.
Bir taşınmaz malı değerinin üzerinde rakamla satın almak alıcının daha fazla para ödemesine dolayısı ile zarar etmesine neden olur. Ayrıca elden çıkarmak istendiği zaman da problem yaşanması muhtemeldir. Doğru Değer için Uzman görüşü alınmalıdır.
Yıllarca çalışarak edindiğiniz birikimlerinizi, sahtecilik ya da dolandırıcılık sonucu kaybedebilirsiniz. Size gösterilen mülk ile tapusuna sahip olduğunuz mülkün uyumlu olmaması vb. olumsuz durumlarla karşılaşmamak için değerleme raporu talep ederek gerekli yasal ve hukuki kontrolleri satıştan önce uzman kişilere yaptırmalısınız.
Genellikle arsa payı karşılığı yapılan sözleşmelerde daire sayısı üzerinden anlaşma yapılmaktadır. Ancak çoğu zaman taraflara düşen dairelerin piyasa değeri toplamı ile belirtilen anlaşma yüzdesi uyumsuz olmakta ve bu nedenden kaynaklı mağduriyet oluşmaktadır. Adil Mal Paylaşımı için sözleşme yapmadan önce Uzman görüşü alarak değerleme raporu talep etmelisiniz.
Arsa/Arazi alım-satım konusunda öncelikle taşınmazın konumunun doğru olarak tespit edilmesi oldukça önemlidir. Tapusunu aldığınız arazi size gösterilen yer olmayabilir. Diğer önemli nokta ise arsanın imar durumu (kat adedi, yapı tarzı, niteliği, terki, plan iptali vb…) dur. Belirtilen hususlar almayı düşündüğünüz arazinin değerine direk etmektedir. Bu tarz mülklerin değeri ancak teknik bilgi birikimine sahip değerleme uzmanları tarafından belirlenebilir. Olumsuz durumlarla karşılaşmamak ve doğru değer tespiti için değerleme raporu talep ederek gerekli yasal ve hukuki kontrolleri satıştan önce uzman kişilere yaptırmalısınız.
Boşanma/Miras gibi durumlarda Adil Mal Paylaşımına esas değer tespiti için Uzman görüşü alarak değerleme raporu talep etmelisiniz.
Piyasa kirasının üzerinde bedel talep edilmesi mülkün boş kalmasına ve kira kaybına neden olmaktadır. Piyasa değerinin altında kiralanması ise mülk sahibinin zarar etmesine neden olmaktadır. Adil Kira Bedelinin tespiti için Uzman görüşü alarak değerleme raporu talep etmelisiniz.
Bir mülkün, istekli alıcı ve istekli satıcı arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde gerçekleştirecekleri alım satım işleminde el değiştirmesi gerektiği takdir edilen tutardır.
Bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımıdır.
Gayrimenkul değerleme uzmanı, gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilerdir. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansının alınabilmesi için; • Dört yıllık üniversite mezunu olmak, • Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisanslama sınavında başarılı olmak, • Gayrimenkul değerlemesi alanında en az üç sene tecrübe sahibi olmak gerekmektedir.
Ülkemizde uygulanan üç farklı değerleme metodu bulunmaktadır. “Emsal Karşılaştırma, Piyasa Değeri Yaklaşımı”, “Nakit Akışı (Gelir Kapitalizasyonu) Yaklaşımı” “Maliyet Yaklaşımı”
Adil Piyasa Değeri (Fair Market Value), Düzenli Likitidasyon Değeri (Olderly Liqudation Value), Zorunlu Likiditasyon Değeri (Forced Liquditation Value), Kullanım Değeri, Faal İşletme Değeri, Yatırım Değeri, Vergi Değeri