TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

 • Bankaların (İpotek Finansmanı Kanunu Kapsamındaki) Teminat Amaçlı Değerlemeleri
 • Gerçek, Tüzel veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Her Türlü Alım Satım İşlemi İçin Rayiç Değer Tespiti
 • Arsa, Arazi, Tarla Değerlemesi
 • Konut Değerlemesi
 • Kira Değeri Tespiti
 • Ticari Amaçlı Yapıların Değerlemesi (Ofis, Dükkan, Plaza…vb)
 • Turizm Tesisi, Otel, Tatil Köyü Değerlemesi
 • Benzin İstasyonları Değerlemesi
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Değerleme
 • Proje Değerlemesi
 • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi
 • Hukuki Durum Tespiti
 • Mal Paylaşımı, Alım-satımı, Kat karşılığı yapılan anlaşmalarda Değer Takdiri
 • Özel Değerleme Çalışmaları (rafineri, dolum tesisi, lojistik, liman vb.)
 • Otopark Değerlemesi
 • Halı saha Değerlemesi