PROJE GELİŞTİRME - FİZİBİLİTE

  • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi
  • Yatırım Etütleri
  • Kat Karşılığı Sözleşmeleri Değer Analizi
  • Proje Değerlemesi
  • Fizibilite Çalışmaları
  • Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemeleri
  • En İyi ve En Verimli Kullanım Etüdü Çalışmaları
  • Pazar Analizleri ve Sektör Araştırma Raporları
  • Tapu kayıt incelemeleri