MÜŞTERİLERİMİZ

Mülk alıp satan özel şahıslar:

 • Piyasa değerinin üzerinde alım yapılmaması
 • Piyasa değerinin altında satım yapılmaması
 • Bağımsız bir değerleme raporu sağlayarak mülk değerinin resmileştirilmesi
 • Bağımsız bir değerleme raporu sağlayarak mülk satışının kolaylaştırılması
 • Miras yolu ile edinilen taşınmazların paylaşımı
 • Tapu Müdürlükleri ve Belediyelerde yasal ve hukuki durum incelemeleri

 • Şirketler:

 • İflas ve haciz durumlarında
 • İş / ortaklık kurmak ya da sonlandırmak
 • Şirket aktiflerinin satışı
 • Şirket sermayesinin artmasından kaynaklanan değerleme gereksinimi
 • Gayrimenkul teminatı ile çalışılan firmaların teminat riskini ölçmesi

Avukatlar:
 • Boşanma ve miras davalarında gayrimenkul değerinin belirlenmesi
 • Davalardan önce güncel değer belirlenmesi
 • Gayrimenkul davalarında gayrimenkulün istenilen tarihteki değerinin belirlenmesi

Yatırımla ilgili konular:
 • Proje geliştirme / yeni projeler
 • Fizibilite raporlarının hazırlanması
 • Sektör araştırmaları ve Etüdler

Kamu Kurumları için hazırlanan raporlar:
 • SGK teminatları için rapor hazırlanması
 • Vergi Dairesi için rapor hazırlanması
 • İcra Daireleri için rapor hazırlanması

Bankalar:
 • Konut kredisi talepleri kapsamında teminat amaçlı
 • Bankalar için gayrimenkul kredisini kapatma amaçlı
 • Tapu kaydı incelemeleri
 • Finansman ihtiyacından doğan değerleme gereksinimi